telefon Mehmet Akpınar Kişisel Web Sayfasına Hoşgeldiniz

facebook 87390twitter

Keşmekeş Dünya

Dünya ahiretin tarlasıdır...
Ahiret dünyadan daha değerlidir...

Öyleyse tüm söylemlerimizi ve eylemlerimizi ahiret hayatına göre düzenlemeli değil miyiz?
Bu dünya, ahiret için hazırlık yapılan bir sınav salonudur...
Dünyaya bağlanıp kalmak, tüm yaşamını dünya hayatına
göre planlayarak yaşamak, akıllı bir insanın yapacağı bir iş
değildir... Dünya; değer verildiği zaman insanı alçaltan, aşağılara çeken, adı üstünde adileştiren bir geçici bir hayattır...
Dünya kelimesinin lügat anlamını incelediğimiz zaman;
korkunç anlamlarla (aşağı, denaet) yüzleştiğimize şahit oluyoruz...
Bu sebeplerle dünyadaki yaşantımız çok önemlidir...
Dünya yaşamı altın kıymetindedir...
Dünya hayatı, ya kendi cennetimiz ya da kendi cehennemimiz olmaya adaydır...
Dünya hayatı, bizim için sabahın aydınlığı ve zenginliği
olmalıdır...
Tam tersi, dünya hayatı, bizim için gecenin karanlığı olmamalıdır...
Dünyaya değer vermediğimiz zaman, yani dünyanın sevgisini kalbimizden ve yaşamımızdan çıkardığımız zaman, hayatımızın hem ruhsal, hem sosyal, hem psikolojik ve hem de
ekonomik anlamda bereketlendiğini müşahede etmekteyiz...

Biz dünyaya yaklaştıkça, dünya bizden uzaklaşmakta,
Biz dünyadan uzaklaştıkça, dünya da bizim ayağımızın
altına serilmektedir...
Öyle zenginler görüyoruz ki, cimrilik ve pintiliğinden
ruhsal sıkıntılar yaşamakta ve sefalet ve hastalık içerisinde
can vermektedir...
Öyle zenginler tanıyoruz ki, dünyanın güzelliklerinden
faydalanamadan yaşamakta ve pintilik içerisinde bir hayat
sürmektedir...
Öyle cömert zenginlerde tanıyoruz ki, dağıttıkça malı
çoğalmakta, paylaştıkça hayatı ve dünyası güzelleşmekte ve
bereketlenmektedir...
Dünya kimseye yar olmuyor ve kâr kalmıyor dostlar...
Geliniz, ölmeden önce ölmeye bakalım...
Mal mülk için yaşamanın ve hırsla hareket etmenin bir
anlamı yok...
Şu güzelim dünya hayatını ve dahi ahiretimizi heba etmeyelim...
Bakınız Rabbimiz Duha sûresinde ne güzel buyuruyor;
“1. Kuşluk vaktine and olsun.
2. Durgunlaşan geceye and olsun ki,
3. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.
4. And olsun senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır.
5. Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın.
6. O seni yetim bulup barındırmadı mı?
7. Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?
8. Fakir iken seni zengin etmedi mi?
9. Yetime gelince sakın onu üzme,
10. Dileneni de azarlama.
11. Yalnızca Rabbinin nimetini anlat.”
Ayetler ışığında, yaşadığımız keşmekeş dünya hayatını,
yeniden sorgulamaya ve tefekküre davet ediyorum...
Selam ve dua ile...

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp