telefon Mehmet Akpınar Kişisel Web Sayfasına Hoşgeldiniz

facebook 87390twitter

Sevgi İspat İster

“Kişi sevdiğiyle beraberdir.”
Sahi kimleri seviyoruz...
Kalbimizdeki sevginin aslı nedir...

Dillerimizdeki sevgiyle, kalblerimizdeki sevgi birbiriyle
uyuşuyor mu?
Dilimizden “seviyorum” kelimesi çıkarken, kalbimiz bizi
yalanlıyor mu?
Hemen önümüze Ali İmran sûresinden bir ayet çıkıyor ve
bize sevginin hakikatını açıklıyor:
“De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi
sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.
Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (Ali İmran/31)
Evet bu ayeti kerimede Rabbimiz sevgimizin ispatını istiyor...
Sözlerimizle, yaşadıklarımızın birbirini desteklemesini
talep ediyor...
Yukarıdaki ayeti kerime, Yahudi ve Hristiyanların Allah’ı
sevme iddalarını ispat etmelerini istiyor...
Ve bu Allah’ı sevme iddiasının yolunun Hz. Muhammed’in
(a.s) getirdiği, tebliğ ettiği İslam dininin kabul edilmesinden
geçtiğini ifade ediyor...
Hem Allah’ı seviyorum diyeceksin, hem de Allah’la beraber başka başka ilahlara tapacaksın...

Hem Allah’ı seviyorum diyeceksin, hem de Allah’a çeşitli
ilahcıkları ortak koşacaksın...
Hem Allah’ı seviyorum diyeceksin, hem de Allah’ın nizamını raflara hapsedeceksin…
Hem de Allah’ın emir ve yasaklarını yaşamından sileceksin, görmezden geleceksin...
Hem ben peygamberimi seviyorum diyeceksin, hem de
Yahudi ve Hristiyanların yaşamını takip edeceksin...
Hem Allah’ı ve Resul’ünü seviyorum iddiasında bulunacaksın, hem de nefsani istek ve arzularına göre sorumsuz bir
hayat yaşayacaksın...
Sizce bu sevgi iddiası bizi kurtarır mı?
Sizce böyle bir sevgi iddiasının Allah katında değeri var
mı?
Ayrıca Kuran’ın diğer bir fermanında da bu sevgi meselesi apaçık bir şekilde bize anlatılmaktadır:
“İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah’tan başka bazı varlıkları Allah’a denk ilahlar sayar da bunları Allah’ı sever gibi
severler. İman edenler ise en çok Allah’ı severler...” (Bakara sûresi/165)
Buyurun, meseleye birazda bu cepheden bakalım ve sevgimizi yeniden hesaba çekelim...
Sevgi, fedakarlık ister...
Sevgi, ispat ister...
Gerçek sevgilerde buluşmak ümidiyle...
Sevgi ile kalın...

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp