telefon Mehmet Akpınar Kişisel Web Sayfasına Hoşgeldiniz

facebook 87390twitter

Agah Olalım

Muhammet ümmeti için en büyük tehlike;

1- CEHALET
2- İHTİLAF VE FİTNE
3- FAKİRLİK
4- HASTALIK
5- ZİLLET
Cehalet ve ihtilafın arkasından; fakirlik, hastalık ve dolayısıyla zillet geliyor...
İhtilaflardan ve tartışmalardan uzak durmak birliğimizi
ve kardeşliğimizi koruyacaktır...
Aksi halde düşman pusuda, etiyle ve kemiğiyle beklemektedir...
Birlik ve kardeşlik sağlanır, perçinlenirse; Allah düşmanlarımızın kalbine bir aylık mesafeden korku salacaktır emin
olunuz...
Daima ihtilafı körükleyen ve İslam toplumu içerisinde
fitneye yol açmaya çalışanlara dikkat edelim ve asla oyun ve
planlarına düşmeyelim...
İman, dua ve kardeşliğimiz sayesinde tüm kara bulutların dağılacağına inanıyorum...
Şeytan ve dostlarının tuzağına takılarak İslam toplumunun birliğini ve kardeşliğini ihlal eden her fert veya her ku-

rum kendisini yeniden sorgulamalı ve fitneye ve ayrılığa son
vermelidir...
İnanın dış düşmanlar için, bizim ismimizin Müslüman olması bile yeterlidir; düşmanlık beslemeleri için...
Sözlerime yüce Kuran’ın uyarılarını hatırlatarak son veriyorum;
“Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız.” (Hucurat/10)
“...Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı
ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsvâ olmaktır; kıyamet gününde
ise onlar azabın en şiddetlisine itilirler. Allah sizin yapmakta
olduğunuzdan habersiz değildir.” (Bakara suresi/85)
Selam ve dua ile...

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp