telefon Mehmet Akpınar Kişisel Web Sayfasına Hoşgeldiniz

facebook 87390twitter

Müminin Kıymeti

Müminler, birbirlerine karşı, açılmaya hazır bir Gül gibi,
Küfredenlere karşı da, patlamaya hazır bir dinamit gibi
olmalıdırlar...

Müminlere karşı merhametli, küfredenlere karşı şiddetli
ve izzetli olmak gerekir...
Ama ne yazık ki günümüzde FETÖ gibi düşünenler yada
FETÖ’nün zihin kodlarını taşıyan küçük beyinli kimsecikler,
tam tersini uygulamaktadırlar...
Kâfirlere şirin gözükmek uğruna her kılığa bürünenler,
her nedense Müslümanlara karşı selamsız ve sabahsızlar...
Küfürde şiddetli olanlara karşı merhametli ve diyalog
içerisinde davranıyorlar...
İzzeti ve şerefi Allah’ın yanında aramak varken, küfürleriyle insanlığı mahvedenlere dalkavukluk yapıyorlar ve izzeti
onların yanında arıyorlar...
Yahudi ve Hristiyanlara benzeme yarışına giriyorlar...
Oysa ki, Kuran’ı azimüşşan; onlara uymayı ve benzemeyi
yasaklamıştır...
Sevgili peygamberimiz (as)’da;
“Kim, kime benzemeye çalışırsa, onlardan olur.” Buyurarak, taklitçiliğin feci sonucunu bize açıklamaktadır...
Bir Müslüman çok değerlidir...
128 Mehmet Akpınar
Bir Müslüman dünyaya bedeldir...
Birbirimizi sevmek imandandır...
Birbirimizi çok sevmeliyiz, eksiğimizle, hatalarımızla birbirimizi sevmeye devam etmeliyiz...
Tabiki birbirimizi uyarmaya ve nasihatlerimize devam
edeceğiz...
Ama inanın ki İslam’a saldıran düşmanların, birlik ve
beraberlik içerisinde ki saldırılarını görünce, bir Müslümanı
sevmenin kadri kıymetini daha iyi anlıyorsunuz...
İnanın, İslam düşmanları, bizleri bir kaşık suda boğmanın hesabını yapıyorlar...
An be an fırsat kolluyorlar...
Düşmanı hissedemeyenler, birbirleriyle didişirler ve birbirlerine kin ve haset ederler...
Ama düşmanın varlığını her an hissedenler; birbirlerine
sımsıkı sarılırlar...
Hem de birbirlerine kaynatılmış kurşunlar gibi, birbirlerine kenetlenmiş, birbirini destekleyen tuğlalar gibi olurlar...
Öyleyse sonuca gelelim; lütfen bir İslam düşmanının
gönlünü kazanacağız diye bir müminin gönlünü kırmayalım...
İslam düşmanlarıyla aramızı iyi tutalım düşüncesiyle,
müminlerle selam ve sabahı kesmeyelim...
Yaratan Allah’ımızın zoruna gider bu durum...
Rabbimizi kızdırmayalım...
Müslim Horasani’nin Emevilerin yıkılışını anlatırken, tarihe nakşedilmiş meşhur sözünü hatırlatmadan geçemeyeceğim;
“Onlar, zarar vermeyeceklerinden emin oldukları için
dostlarını kendilerinden uzak tuttular. Kendilerine bağlamak
ve kazanmak için de düşmanlarını yakınlaştırdılar. Yakınlaştırılan düşman dost olmadı. Ama uzaklaştırılan dost düşman
oldu. Herkes düşman safında birleşince de, yıkılmaları mukadder oldu.”

Bir mümine saldırıldığı zaman, topyekün birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız...
Müminlerin tavrı bu olmalıdır...
Bakınız Hanefi mezhebinin alimlerinden imamı Muhammed’in fetvası ne kadar da manidardır;
“Ta batıda bir Müslüman kadın yakalansa, düşman kalesine girmeden, o mümin kadını esaretten kurtarmak, ta doğudaki Müslümanın üzerine farzdır.”
Hassasiyetimizi ve sorumluluklarımızı asla kaybetmeyelim...
Saraybosna Sırplar ve Hırvatlar tarafından işgal edildiği
zaman, inanın açık veya kapalı demeksizin, meşrep ve mezhep ayırt etmeksizin katletmeye başladılar...
Düşmanın gözünde hepimiz Müslümanız, bunu asla
unutmayalım ve birbirimizi sevelim...
Birbirimize sımsıkı, ama sımsıkı sarılalım... Ki düşman
aramıza giremesin...
Selam ve sevgi ile kalınız…

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp