telefon Mehmet Akpınar Kişisel Web Sayfasına Hoşgeldiniz

facebook 87390twitter

Yöneliş

Allah bizim kalplerimize ve yaşantımıza bakar…
Allah hiç kimsenin adına, şekline veya malına bakmaz…
Öyleyse kalplerimizle ve yaşantımızla, Allah’a yeniden
yönelmenin tam zamanı…

Bugün Allah’a yönelmenin tam zamanı… Yarın geç olabilir…
Ölüm Allah’ın emri ve ne zaman ensemizde olacağını bilemeyiz…
Peygamberimiz (s.a.v);buyuruyor;
“Günah ve hatalarından tevbe eden herkes, hiç günah işlememiş gibidir.”
Emir çok net…
Allah’a yönelen herkesin günahları, sonbahardaki ağaçların yaprağının döküldüğü gibi dökülür…
Zümer suresi 53.ayette de bu konu çok güzel bir şekilde
ifade edilmiştir:
“De ki (Allah şöyle buyuruyor): “Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit
kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O
çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.”
Nefsimizin isteklerini, insanların bencilliklerini bir kenara bırakarak, bizi yaratana ve bizi hesaba çekecek olana yüz-

lerimizi ve kalplerimizi çevirmenin tam zamanı…
Dünyanın geçiciliğine ve ahiret hayatının kalıcılığına
inanan her müminin dünyanın güzelliklerine aldanmadan,
kendine ve çevresine çekidüzen vermesi, Allah’a kulluğun bir
göstergesidir…
İhsan makamını yeryüzünde yaşamak için çaba sarf etmeliyiz…
İhsan makamı ne demek…
İhsan: Allah’ı görüyormuş gibi, Allah’a kulluk yapmanın
adıdır…
Biz Allah’ı göremesekte, Allah bizi mutlaka görüyordur…
Hayatın her safhasında Allah’a yönelen toplumları, Rabbimiz her konuda yükseltir ve aydınlatır…
Ne mutlu, Allah’a yönelenlere, sadece Allah’a kul olanlara…
Selam ve dua ile kalın…

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp