telefon Mehmet Akpınar Kişisel Web Sayfasına Hoşgeldiniz

facebook 87390twitter

Vizyon; Bakış Açısı

“Müminin ferasetinden korkunuz; Çünkü mümin Allah’ın
nuruyla bakar.” (Hadis)
Meselelere İslam gözlüğüyle bakmak, daha sağlıklı değerlendirmeyi de beraberinde getirir....

Nitekim, M. Akif Ersoy bir şiirinde bu konuyu vuzuha kavuşturuyor;
“Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhâmı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm’ı. “Evet meseleleri Kur’an ve Sünnet
muvacehesinde kavramak ve yorumlamak, istikamet üzere
olmanın ilk şartıdır...
Doğruya ulaşmanın ve çözüm üretebilmenin tek şartıdır...
Vizyon sahibi olabilmenin yolu da, bu cihetten değerlendirildiği zaman, daha iyi anlaşılacaktır.
Nitekim, Kur’an-ı Kerim’de maide süresi 50. ayeti kerimesinde;
“Yoksa cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesinlikle bilen
bir toplum için Allah’tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?” Buyurulmaktadır...
Vizyon, çalışmak ve eylemle beraber olduğu zaman kıymet kazanır...
Vizyon bir duruşun adıdır, bir bakış açısının oluşmasını
ve devamlılığını ifade eder...

“Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak gerekir.” Diyen Necip Fazıl Kısakürek, vizyonun başarısını, çalışmaya bağlamıştır...
Vizyonu olmayan bir faaliyet; sonucu olmayan, sadece
kuru bir söylemden ibaret kalan bir durumdur...
Kaynağını Yaratandan almayan bir faaliyette, sonu kesik
olan bir faaliyettir...
Vizyonu olmayanın üretimi de olmaz, tüketimi de...
Vizyonu olmayanın seveni de olmaz, takip edeni de...
Vizyonu olmayan bir işin bereketi de olmaz devamı da...
Bugün işyerime iki güzel insan uğradı; iki saatlik bir sohbetimiz oldu...
Hakikat ve Hikmet dolu bir sohbet oldu...
Vizyon sahibi iki güzel insanı dinledim bugün...
Biri, üniversite yıllarında ismini duyduğumuz, uzaktan
sevdiğimiz bugün ise ilmine ve sunumuna hayran kaldığım,
vizyon sahibi; Osman Furkan abimiz...
Diğeri; fikir adamı, vizyon sahibi abimiz, daima örnek
aldığımız, araştırmacı ve dava şuuruyla ölçü aldığım; Faruk
Yıldız...
Osman Furkan abim; Resulullah (s.a.v) döneminden günümüze, tarihi bir okuma yaparak, insani ve ahlaki duruşun
resmini çizdi...
Tarihçi Halil İnalcık’tan, Emile Durkheim’e, Koçi risalesinden, siyasetnameye, Buhari’den, Maturidiye’ye kadar çok
şey öğrendik...
Hayatımda etkilendiğim, sevdiğim, örnek ve önder bileceğim, vizyon sahibi bir kişiyi daha tanıma fırsatım oldu...
Şükürler olsun... Ne mutlu, yeni neslin umudu olabilen
abilere...
Selam ve saygılarımla…

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp