telefon Mehmet Akpınar Kişisel Web Sayfasına Hoşgeldiniz

facebook 87390twitter

Cami Mahallenin Kalbidir

Şehir yönetiminde imam hatiplerin görev alması gerekmektedir

Örneğin bu mahallede, bütün hastaların yardımına
imamlar koşmalı, bütün fakirlerin yardımına da imamlar koşmalıdır.
Cami bir yardımlaşma merkezidir.
Cami sadece namaz kılınan, Namaz sonrası kapatılan bir
mekan olmamalı.
İmam hatipler aktif olarak sosyal alanda görev almalıdır.
Namaz kıldırmanın dışında bu mahallenin bütün sorunlarını
göğüsleyen, bu mahallenin bütün sorunlarını yüklenen bir
kişi olmalıdır.
Muhtarla birlikte bu mahalleden sorumlu olmalıdır.
Bu noktada, belediyelerimiz; müftülüklerimizle, aile ve
sosyal politikaları il Müdürlüğü ve milli eğitim müdürlüğü ile
birlikte protokol imzalayıp imamlara ve okul müdürlüklerine
bu vazifeyi yüklemelidirler. Belediyeye düşen vazife; bu mahallede bulunan cami görevlileri ile aynı zamanda muhtarla
ve aynı zamanda o mahallede bulunan okul müdürleri ile bir
protokol imzalayıp mahallenin yönetimini üçlü bir koordinasyon içerisinde yapılmasını sağlamaktır.
Bütün yardımlar; Sosyal yardımlar ve sosyal destekler,
Gecenin Kalbi 87
aynı zamanda da; hasta ziyaretlerinden tutalım da öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına, aile içi psikolojik desteklere kadar
belirlenip, belediye, aynı zamanda da milli eğitim ve müftülük arasında Yapılan protokolla şehir yönetimi etkili bir şekilde ortak bir anlayışla yönetilmelidir.
Sonuç olarak yardıma ve desteğe muhtaç aileler imam
hatip ve muhtar tarafından belirlenerek; okulda da, desteğe
muhtaç öğrenciler, okul idaresi tarafından belirlenerek, belediyelerimize bildirilmeli ve bu destekler ve yardımlar cami
merkezinde ihtiyaç sahiplerine imam hatip tarafından ulaştırılmalıdır...

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp